باشگاه کاربران


برترین های سرور ky10001

Dark Lord
امتیاز در این سرور :
6393

35x
7x
8x
5x
4x
6x
1x
4x
17x


2

Cloudy
امتیاز در این سرور :
3414

34x
5x
4x
1x
1x
1x


3

LEGACIES
امتیاز در این سرور :
3000

68x
8x
11x
10x
13x
6x
7x
11x


4

Hossein.ManWeb
امتیاز در این سرور :
2775

5x
21x
3x
1x
2x
1x
2x
2x


5

witch king
امتیاز در این سرور :
2538

24x
4x
6x
1x
1x
1x


6

Darkob
امتیاز در این سرور :
2406

4x


7

entegham
امتیاز در این سرور :
2190

7x
5x
42x
5x
2x
3x
3x
1x


8

H@$@N TeaMIRAN GorGan
امتیاز در این سرور :
1890

13x
1x
2x


9

wildseed
امتیاز در این سرور :
1884

30x
1x
1x
1x


10

dark gunner
امتیاز در این سرور :
1860

23x
1x
1x
1x
1x


11

_KENT
امتیاز در این سرور :
1773

10x


12

ASTRIX
امتیاز در این سرور :
1206

9x


13

chadvik
امتیاز در این سرور :
109814

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این سرور :
1026

40x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


15

Radman
امتیاز در این سرور :
900

31x
6x
3x
1x
3x
1x
20x
79x


16

Necromancer
امتیاز در این سرور :
858

14x
1x


17

Hesamsajed
امتیاز در این سرور :
83718

palang.pa2
امتیاز در این سرور :
76219

fallen
امتیاز در این سرور :
75020

mohamad3538
امتیاز در این سرور :
693

13x
1x


21

Rasoul
امتیاز در این سرور :
657

4x


22

AsHeX
امتیاز در این سرور :
63323

SORA
امتیاز در این سرور :
624

1x


24

king totan
امتیاز در این سرور :
618

5x


25

Sky
امتیاز در این سرور :
615

5x
29x
2x
1x
1x
1x
1x


26

Persian Style
امتیاز در این سرور :
600

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
50x
181x


27

Mehi2
امتیاز در این سرور :
591

8x
1x
1x


28

نوید123
امتیاز در این سرور :
573

51x
1x


29

againdeadall
امتیاز در این سرور :
52830

Stamina
امتیاز در این سرور :
50731

anti
امتیاز در این سرور :
408

1x


32

كيميا
امتیاز در این سرور :
39933

ريزه ميزه
امتیاز در این سرور :
32434

Unicorn
امتیاز در این سرور :
240

1x


35

qq3
امتیاز در این سرور :
23436

Edvard
امتیاز در این سرور :
231

3x


37

Afshin 7khat khatm rozegar
امتیاز در این سرور :
222

25x
1x


38

M.pallmall.H
امتیاز در این سرور :
21939

solely
امتیاز در این سرور :
20740

erfan
امتیاز در این سرور :
195

6x


41

Tea
امتیاز در این سرور :
19542

Vahid
امتیاز در این سرور :
18343

kajdom
امتیاز در این سرور :
16544

kallepazi
امتیاز در این سرور :
162

4x


45

benzz
امتیاز در این سرور :
15646

Amir
امتیاز در این سرور :
15047

Aliof
امتیاز در این سرور :
14448

amel
امتیاز در این سرور :
13849

Event
امتیاز در این سرور :
13550

worse
امتیاز در این سرور :
135