باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
kr1000kq1000x3
kp1000ko1000kn1000
km1000kl1000kk1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
6853970

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
42x
166x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

Herakles
امتیاز در این دسته :
3647132

1x


4

Legend Team
امتیاز در این دسته :
3584333

9x
6x
68x
3x
11x
1x
10x
5x


5

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3360060

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


6

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
3155740

94x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
3019390

6x
73x
2x
1x
1x
1x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2993505

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


9

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


10

pejman
امتیاز در این دسته :
2555227

10x
1x
1x
1x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
2539414

1x
18x
5x
2x
3x
1x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2468908

24x
1x
2x
3x
2x
1x
13x


13

sanafari
امتیاز در این دسته :
2438156

3x


14

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2384934

27x


15

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2262204

30x
2x
1x


16

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2214651

137x
27x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2211510

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


18

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2177306

2x


19

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2140799

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
130x


20

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


21

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


22

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1940999

3x
28x
3x
1x


23

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1911103

13x
2x
1x
1x


24

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1860857

5x
20x


26

WondeR
امتیاز در این دسته :
1814623

6x
1x


27

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
28

Milad
امتیاز در این دسته :
1756808

3x
50x
3x
2x
5x
4x
1x


29

SIKO
امتیاز در این دسته :
1708525

10x
1x
1x
1x
1x


30

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1670680

2x
17x
2x
2x
1x
1x


31

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1644751

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


32

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
161665033

yazd
امتیاز در این دسته :
1425877

3x


34

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1344693

83x
1x
1x
1x


36

timsar
امتیاز در این دسته :
1319909

7x


37

hami
امتیاز در این دسته :
1317556

1x
1x
5x


38

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388039

Emperatur
امتیاز در این دسته :
127988640

RakaB
امتیاز در این دسته :
1275871

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
124x


41

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1259100

17x


42

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1256283

5x


43

STALKER
امتیاز در این دسته :
1254910

14x
1x
1x
1x
1x


44


امتیاز در این دسته :
124847945

hamed123
امتیاز در این دسته :
124485046

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


47

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
121632048

bikhial
امتیاز در این دسته :
1211880

1x


49

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1208545

38x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


50

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
1208340

12x
1x
1x
1x