باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
z1y1x1
finals1r1q1
p1.sfinalo1.xn1.x
1

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2344800

27x
1x
3x
3x
2x
1x
14x


2

pejman
امتیاز در این دسته :
2283300

10x
1x
1x
1x


3

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1675500

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
180x


4

WondeR
امتیاز در این دسته :
1674400

6x
1x


5

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1156700

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


6

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

3x
1x
1x
1x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
1039600

6x
79x
2x
1x
1x
1x


8

Odin
امتیاز در این دسته :
1025500

1x
1x
1x
1x
4x
1x


9

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
889700

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


10

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
874300

14x
1x
3x
2x
1x
1x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
846100

16x
3x
2x
1x


12

lucifer
امتیاز در این دسته :
753600

2x
1x
3x
1x
1x
1x
1x


13

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
713400

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


14

R e z a
امتیاز در این دسته :
672000

4x
1x


15


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


16

Alish
امتیاز در این دسته :
653500

2x
1x


17

ali2113
امتیاز در این دسته :
634500

10x
1x
1x


18

kizashi
امتیاز در این دسته :
613000

5x


19

STALKER
امتیاز در این دسته :
600000

17x
2x
1x
1x
1x


20

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


21

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
556500

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


22

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
544700

3x
1x


23

Cherry
امتیاز در این دسته :
543800

85x
1x
1x
1x


24

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


25

Narsis
امتیاز در این دسته :
520200

2x
3x


26

ALIREZA@
امتیاز در این دسته :
509800

1x
4x


27

pho3niX
امتیاز در این دسته :
506100
28

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


29

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
490100

30x
2x
1x


30

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
481900

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


31

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


32

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


33

MenTaL
امتیاز در این دسته :
433700

17x
2x


34

hessam68
امتیاز در این دسته :
426000

2x


35

morghe-atash
امتیاز در این دسته :
422600

2x
1x


36

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


37

kasra
امتیاز در این دسته :
418800

1x
4x
1x


38

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


39

7x
امتیاز در این دسته :
405100

1x
6x


40

Fighter
امتیاز در این دسته :
374000

6x


41

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


42

khanzade
امتیاز در این دسته :
369200

6x
1x


43

cmc
امتیاز در این دسته :
366800

5x


44

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110045

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


46

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


47

Italiano
امتیاز در این دسته :
356300

5x


48

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


49

ELCID
امتیاز در این دسته :
348900

8x


50

PsychoRaiders
امتیاز در این دسته :
340700

1x